card

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Бид үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өртөг тооцолт, ашгийн удирдлагаар мэргэшсэн зөвлөх байгууллага юм. Зөвлөгөөний хамрах хүрээ нь өртөг тооцолтыг сайжруулах, үнэ тогтоолтыг зөв зохистой хийх, ашигт ажиллагааг сайжруулах, мөнгөн хөрөнгийг зөв зохистой удирдах чиглэлтэй байна. Үүнээс гадна бизнесийн стратеги, удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн зөвлөхтэй бөгөөд практик шийдэл, зөвлөмжийг санал болгодог.

Төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Тодорхой хэмжээний ашигтай ажилладаг, томоохон төсөл хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаагаа өргөтгөх хэрэгцээтэй үед бид энэ үйлчилгээг харилцагчдад санал болгодог. Азийн хөгжлийн банкны 3 сая ам.доллар хүртэлх дүнтэй хөнгөлөлттэй зээл эсвэл гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтад зориулан, шаардлага хангасан төсөл бичин, англи хятад хэл рүү бүх тооцоолол, төслийн материалыг хөрвүүлнэ. 

Санхүүжилтийн зуучилал

Манай компаниас бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ болон төслийн зөвлөх үйлчилгээ авсан харилцагчид авах боломжтой. Бид дотоодын, болон гадаадын зээлдүүлэгчид, хөрөнгө оруулагчтай холбон зуучилж, Pitch хийн төслөө танилцуулахад зөвлөн, цаашлаад хөрөнгө оруулалтыг бүрэн хүлээн авах хүртэлх бүх хугацаанд дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. Санхүүжилт бүрэн орсноор үйлчилгээ бүрэн гүйцэтгэсэн гэж үзнэ.

Бид мөн онлайн сургалт явуулдаг.

Хэрэв та сонирхож байвал бүртгүүлэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай

Хүсэлт илгээх