Төслийн NPV, IRR, PBP тооцох аргачлал

A- A A+
Төслийн NPV, IRR, PBP тооцох аргачлал

Сайн байна уу? Та бүхэнд Төслийн өнөөгийн үнэ цэнэ, дотоод өгөөжийн хувь болон эргэн төлөгдөх хугацаа зэрэг чухал тооцооллыг хэрхэн хийх видео бичлэг танилцуулж байна.