Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох үнэхээр хэцүү юу?

A- A A+
Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох үнэхээр хэцүү юу?

Өртөг тооцох үнэхээр тийм хэцүү юу? Бидний туршлагаас харахад өртөг тооцох гэдэг процесс нь энгийн л нэг нэмэх, хасах, үржих, хуваах арифметик үйлдэл байдаг. Тэгвэл яг ямар шалтгаан өртөг тооцолтыг тийм төвөгтэй, үнэн зөв тооцоолол гэж баттай итгэхэд саад болдог вэ?

Хүнсний, хувцас үйлдвэрлэлийн олон үйлдвэрүүдэд санхүүгийн зөвлөгөө өгч, өртөг зардлын тооцоолол дээр ажиллах явцад бид дээрхи дүгнэлтэд хүрсэн билээ. Бүтээгдэхүүний өртгийг буруу тооцохын (Эсвэл дутуу тооцохын) хамгийн том эрсдэл нь бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнийг буруу (хэт доогуур, хэт өндөр) тооцон, ашиггүй ажиллах нөхцөлд хүргэдэг юм. 

Тэгвэл юу өртөг тооцолтыг тийм хэцүү болгодог вэ? Уг нь байгууллага болгонд л өртгийн карт, стандарт өртгийн тооцоолол байдаг биз дээ? Үнэн, гэвч байгууллагууд энэхүү стандарт өртгийн карт, стандарт хөдөлмөр зарцуулалтын нормын дагуу үйлдвэрлэл явагдаж буй эсэхийг бүртгэдэг бүртгэлийн систем бий болгох хэрэгтэй. 

Бүртгэлийн систем гэхээр маш хүндээр ойлгох хэрэггүй. Систем гэдгээр би заавал ERP систем юмуу, эсвэл ахисан шатны төвөгтэй программ хангамжийг хэлээгүй гэдгийг онцлох хэрэгтэй. Энэ нь үйлдвэрийн дамжлага тус бүрийг холбодог, уялдаа холбоо, хяналт бүхий бүртгэл бөгөөд, энгийн дэвтэр дээр ч үүнийг хийж болдог. Гол нь компани бүр өөрийн үйлдвэрийн орчин нөхцөлд таарсан, зөв бүртгэлийг л үүсгэх хэрэгтэй. 

Өртгийн асуудалтай байгаа байгууллагууд ихэвчлэн бэлэн бүртгэлийн загвар ашигладаг, эсвэл бүртгэлийг үр дүнтэй, өдөр тутмын ажилд саад болж, бүтээмж бууруулахааргүй зохион байгуулж чадаагүйгээс өртөг тооцолтын үндсэн гол мэдээллээ цуглуулж чадаагүй байдаг. 

Хэрэв үйлдвэрийн процесс бүрийн бүртгэлийн зөв зүйтэй хийж чадсан бол өртгийн тооцооллыг энгийн эксэл файл дээр ч гүйцэтгэх боломж бүрддэг юм.

Иймд хэрвээ танай байгууллагад өртгийн асуудал байгаа бол үйлдвэрийн бүртгэлээ эргэн хараарай. Хэрэв танайд тусламж хэрэгтэй бол бид хэзээд туслахад бэлэн байна.