Санхүүгийн тайланг шалгаж, хянах аргачлал

A- A A+

Монгол банкны "Олон Нийтийн Санхүүгийн Боловсролыг Дэмжих" хөтөлбөртэй хамтран ЖДҮ эрхлэгчиддээ энэхүү бичлэгийг хүргэж байна.

Хэрэв санхүүгийн тайлангаа зөв эсэхэд эргэлзэж байгаа бол, хэрхэн засан залруулж зөв болгох аргаа мэдэхгүй байвал манай бичлэгт ярьсан аргачлалыг ашиглан тайлангаа хянаад үзээрэй.