АШИГТ АЖИЛЛАГААГАА ШИНЖЛЭХИЙН АЧ ТУС

A- A A+
АШИГТ АЖИЛЛАГААГАА ШИНЖЛЭХИЙН АЧ ТУС

Бизнес эрхлэгчдийн хувьд үйл ажиллагааны ашигт байдлын шинжилгээг хийж байх нь зайлшгүй шаардлагатай. Ашигт ажиллагааг аль болох богино хугацаанд, хамгийн холдоо сардаа, богинодоо долоо хоногтоо, бүр хоног тутам шинжилж явах нь таны бизнест доорх давуу талыг бий болгодог:

- Борлуулалтын орлого, зардлын зарцуулалт болон бүтээгдэхүүний өртгийн аливаа тааламжгүй өөрчлөлтийг богино хугацаанд олж илрүүлэх боломжтой. Ингэснээр алдагдлаас урьдчилан сэргийлэх, ашгийн зорилтыг хангах ажлыг зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлдэг.

- Бизнесийн үйл ажиллагааны доголдол, процессийн гажуудал, эсвэл бүтээгдэхүүний чанарын бууралт зэрэг үйл ажиллагааны хэвийн бус нөхцөл байдлыг богино хугацаанд олж илрүүлэн сайжруулах боломжийг бий болгодог.

- Санхүүгийн сахилга батыг сайжруулж, зардал болон орлогын төлөвлөлтийг байнга хянах боломжтой болгодог

- Үүнтэй холбоотойгоор татан авалтыг зохих түвшинд бууруулан, мөнгөн хөрөнгийн хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжыг нэмэгдүүлдэг.

Үйлдвэрлэл эрхлэгч таны бизнесийн цар хүрээ хэт том биш бол та өөрөө эксэл дээр үүнийг хийж болно гэдгийг мэдэх үү?

Энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол та бидэнд хандах боломжтой. Эсвэл манай пэйжийг дагаад дараагийн нийтлэлээр хэрхэн ашигт ажиллагаагаа шинжлэх талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай