АШИГТ АЖИЛЛАГААГАА ШИНЖЛЭХ АРГАЧЛАЛ

A- A A+
АШИГТ АЖИЛЛАГААГАА ШИНЖЛЭХ АРГАЧЛАЛ

Өмнөх нийтлэлээр бид та бүхэнд ашигт ажиллагааг шинжлэхийн ач тусын талаар өгүүлсэн. Энэ нийтлэлээр үүнийг хэрхэн хийх тухай аргачлалыг санал болгож байна.

Юун түрүүнд бизнесийн аливаа шинжилгээ анализийг хийхийн тулд бизнес өөрсдийн борлуулалт, үйлдвэрлэл, зардал болон өртгийг бүртгэлжүүлсэн байх хэрэгтэй. Энэ нь нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаагаар хийгддэг. Зарим үйлдвэрлэл эрхлэгчид нягтлан бодох бүртгэлээс гадна чанарын удирдлагын болон бусад стандартын шаардлагын дагуу нэмэлт бүртгэлүүдийг хийдэг бөгөөд, энэ нь мэдээллийн олдоцыг нэмэгдүүлэн, шинжилгээ хийхэд тус нэмэр болдог.

Ашигт ажиллагааг үр дүнтэй шинжилж, оновчтой шийдвэр гаргахын тулд үйлдвэрлэл эрхлэгч та бүтээгдэхүүний өртгийг аль болох зөв тооцсон, зардлыг нарийн ангилсан, борлуулалтын орлогын цэвэр дүнг харж чаддаг байхыг эрмэлзэх хэрэгтэй. Дэвжих Партнерс ХХК-н ашигт ажиллагааны аналитик ажлыг жишээ болгон зургаар оруулав.

Доорхи жишээнээс харвал компани өөрсдийн ашиг алдагдлыг сарын бүтэн дүнгээр шинжлэх, бүтээгдэхүүн тус бүрийн борлуулалтын үнэ, өртөг болон цэвэр ашгийг мөн шинжлэх боломжтой. Ингэснээр доорхи дүгнэлтүүдэд хүрч болно:

- Бүтээгдэхүүн 3 нэгжийн өртгийн хувь бусад бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад өндөр байгаа тул өртгийг бууруулах боломжийг эрэлхийлэх

- Зээлийн хүүгийн зардал ашгийг ихээхэн хэмжээгээр бууруулж байгаа тул санхүүжилтийн өртгийг бууруулах боломжийг эрэлхийлэх, эсвэл бусад тэвчих боломжтой зардлыг бууруулах

- Бүтээгдэхүүн 3-н борлуулалтын үнэ өндөр байгаа ч ашиг хамгийн бага авч ирдэг бүтээгдхүүн байгаа тул борлуулалтын тоо хэмжээг илүү өсгөх, эсвэл үнийг өсгөх, өртгийг бууруулах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

- Эсвэл ашгийн маржин өндөр бүтээгдэхүүний борлуулалтыг идэвхижүүлэх замаар ашгийг өсгөх

Эдгээрээс гадна үйл ажиллагааны онцлогоос хамруулан олон шийдвэр гаргах боломжтой.

Таны бизнесийн онцлогоос шалтгаалан ашгийн шинжилгээг олон янзын загвараар гаргаж болно. Та бизнесээ шинжлүүлэхийг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой.

Санхүүжилтийг хялбаршуулах санхүүгийн зөвлөх- Дэвжих Партнерс ХХК